Illustrasjon: Bymiljøetaten. Tekst: Sakset fra Bymiljøetaten Thorvald Meyers gate, fra Sannergata i nord til Trondheimsveien i sør, skal oppgraderes. Hensikten er å øke fremkommeligheten for trikk og fotgjengere. Byggingen foregår i 2018 og 2019, og målet er at oppgraderingen skal være ferdig i løpet av 2020. Arbeidet med Thorvald Meyers gate ses i sammenheng med